Haedsuratthpatitour
 

หน้าหลัก

เกี่ยวกับสุรัฎฐ์ ปาตีทัวร์

ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามและการเดินทาง

ข่าวกิจกรรมสุรัฎฐ์ ปาตีทัวร์

 

  AmazingThailand
 

suratthpatitour

ประติมากรรมธรรมชาติ หินตา หินยาย

 

suratthpatitour

กุ้ยหลินเมืองไทย เขาสามเกลอ

 

Angthong

ทะเลสาบสีมรกต ทะเลใน

 

Khanom

บ่อน้ำจืดกลางทะเล เกาะนุ้ยนอก

 

วัดรัตนาราม ไชยา

วัดรัตนาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

 
 

suratthpatitour

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

 

 

KohPhangan

Full Moon Party-Koh Phangan

 

HOME ABOUT IN BOUND TOUR OUT BOUND TOUR CONTACT

 

ท่องเที่ยวกับคนพื้นที่รู้ดีกว่าใคร>>สุรัฎฐ์ ปาตี ทัวร์ ยินดีต้อนรับ

 

SPT

S12 : Cross Country with Package Trip to Khanom, Koh phangan & Koh Samui.

 

        โปรแกรม เที่ยว ขนอม & ฟูลมูนปาร์ตี้ & เกาะสมุย

 

                >>> 2days / 1 night <<<

Day 1......โปรแกรมขนอม, Full Moon Party 

Khanom Khanom Khanom Khanom
FullMoonParty KohPhangan FullMoonParty FullMoonParty
   
08:00 หน้าที่ บจ. สุรัฎฐ์ ปาตี ทัวร์ ให้การตอนรับที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ หาดนางกำ  อำเภอดอกสัก และ อำเภอขนอม
   
10:00 เดินทางถึงหาดนางกำ......นั่งเรือหางยาวเพื่อชมความงามของธรรมชาติทางทะเล  นมัสการ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำ ทะเลจืด ที่เกาะนุ้ย  ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดอัศจรรย์  “ เขาหินพับผ้า ” (Pancake rock) เมืองไทย  ชมแหล่ง ปลาโลมาสีชมพู  “ ปลาโลมาปากยาวๆสามารถดูดนม แม่ได้อย่างไร? ”   ชมมหัศจรรย์ของแท่นหินที่ซ้อนเป็นชั้น ขนาดใหญ่ “ เวทีพุ่มพวง ” เป็นที่พักชั่วคราวของชาวประมงยามออกทะเล
   
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน  เดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก เพื่อลงเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะสมุย
   
14:30 เดินทางสู่เกาะสมุย  Check in แกรนด์ ซีวิว รีโซเทล์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
15:30 เดินทางสู่ทางเรือ เพื่อเดินทางไปเกาะพะงัน
   
18:00 เดินทางถึงเกาะพะงัน ไปยังตลาดนัดคนเดิน มีอาหารหลากหลาย พื่อให้ทานเลือกรับประทานตามอัธยาศัย
   
18:30 เดินทางสู่หาดริ้น  เพื่อเข้างานฟูลมูนปาร์ตี้  (Full Moon Party) เป็นปาร์ตี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก “ พระจันทร์หลากสี ”
   
24:00 เดินทางออกจาก เกาะพะงัน เพื่อเดินทางกลับ Hotel  เกาะสมุย  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

Day 2......Around Koh Samui  รอบเกาะสมุย

KohSamui KohSamui KohSamui KohSamui
   
08:00   
รับประทานอาหารเช้า  ……  Check out ออกจากโรงแรม 
 
09:00  
เดินทางสู่ เกาะฟาน “วัดพระใหญ่” (Wat Phra Yai) สักการะพระพุทธโคดมเป็นพระพุทธรูปปาง มารวิชัย
 
10: 00  
เดินทางสู่ วัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก “ วัดสุวรรณาราม ” ( Wat Pli Laem Temple) สักการะ พระสังกัจจาย์ และสักการะ เจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์ใหญ่ที่อยู่กลางสระน้ำ ชมอุโบสถฐานดอกบัวกลางน้ำ ชมรอยพระพุทธบาทจำลอง
 
11:00 
เดินทางสู่ จุดชมวิวหาดละไม เพื่อชมความงดงามของเกาะสมุย  “ หินคุณตา หินคุณยาย ” ( Hin ta Hin yai )
 
12:00
รับประทานอาหารกลางวัน
 
13:00 
เดินทางสู่ “วัดศิลางู” (Silangu Temple) เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุศิลางู เจดีย์องค์สีเหลืองทองริมทะเล
 
14:00 
เดินทางสู่ “ น้ำตกหน้าเมือง ” (Namuang Waterfall ) เป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดบนเกาะสมุย
 
15:00
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ส่งสนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ (หน้าทอน)
 

Best Sale.

  Price  7,000 บาท / คน

 

      minimum 4 persons

 

             Tel: 081-809 1585

 

 


 

 

SPT

S12 : Cross Country with Package Trip to Khanom, Koh phangan & Koh Samui.

 

        Travel around Khanom & Donsak Bay,

 

                >>> 2days / 1 night <<<

Day 1......Travel around Khanom & Donsak Bay

Khanom Khanom Khanom Khanom
FullMoonParty KohPhangan FullMoonParty FullMoonParty
   
08:00 The staff of SPT welcomes& services at the meeting point to travel to Nang kum Beach in Donsak  District.
   
10:00 Arrive  Nang  Kum beach and sit in the long tail boat to touch the beauty of  marine nature. Pay respect the statue of Luang pu Tuad on the Koh nui and prove the fresh  well in the sea. Visit the source of the pink dolphin and get idea how to drink milk of baby dolphin. Take a look the loaf of lime stone similar to the pancake rock. The cliff looks like the Pumpuang’s concert stage. The local people use it for contemporary stay.  On the way back, we can see the seaweed or algae. The seaweed should be the fertile food of marine animals.
   
12:00 Lunch at the restaurant and depart for ferry to Samui island.
   
14:30 Get on the ferry to Koh Samui, check in at the Grand View Resotel & take rest by your way.
   
15:30 Be prompt to depart for  Koh Phangan by speed boat.
   
18:00 Arrive at Koh Phangan pier, go to walking street market to get the light meal by your way.
   
18:30 Take a walk at Haad Rin to join ‘’ full moon party’’ which has a lot of activities for the visitors.
   
24:00 Back to Koh Samui to rest by your way. (By speed boat).
 

Day 2......Around Koh Samui  รอบเกาะสมุย

KohSamui KohSamui KohSamui KohSamui
   
08:00   
Have breakfast and check out.
 
09:00  
Depart for Koh farn(WAT Phra Yai) respected the biggest Buddha statue and take pics of statues in Thai literature(Phra apaimanee).
 
10: 00  
Keep going on the program to Wat Suwannaram to see many buildings in the temple. All interested.
 
11:00 
Continue to Lamai Beach to see the natural sculpture of stone with  the symbol  of grand pa& ma.
 
12:00
Lunch at the restaurant.
 
13:00 
To see Wat  Silangu  or Wat kunaram.
 
14:00 
To visit the Namuang waterfall.
 
15:00
To transfer the clients to Samui air-port/ferry pier.
 

 

Best Sale.

  Price  7,000 / pax

 

      minimum 4 persons ( Only Full Moon Day)

 

             Tel: 081-809 1585 (The best wish& best sale)

 

  เงื่อนไขการท่องเที่ยวกับ สุรัฎฐ์ ปาตี ทัวร์ :-

     อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม : -
1
ค่ารถพร้อมคนขับตามที่ระบุในรายการทัวร์
2
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการทัวร์  (พักห้องละ 2 ท่าน)
3
ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการทัวร
4
ค่าธรรมเนียมหรือค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5
ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6
ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
  หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท             ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท             ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
      อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม :-
1
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจาก รายการทัวร์ ค่าซักรีดค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) เป็นต้น
2
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ) ,ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3
ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4
ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิค่าธรรมเนียมอุทยาน แห่งชาติ
5
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
6
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
7
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
       เงื่อนไขการท่องเที่ยวกับสุรัฎฐ์ ปาตี ทัวร์ :-
1
สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ  25%  ของราคาทัวร์/ท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อเพื่อเป็นการยืนการจองทัวร์สมบูรณ์
2
การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่ารถ,ค่าที่พัก,ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้
3
กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน (ทัวร์ภายในประเทศ) หรือ หนังสือเดินทางเล่มจริง (ทัวร์ต่างประเทศ) ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วันเพื่อจะได้ทำเอกสารในเรื่องประกันการเดินทาง
  หมายเหตุ : เลขที่บัญชีบริษัท อ่านต่อ
        การยกเลิกการเดินทาง :-
1
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำของราคาทัวร์
3
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
4
การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และยึดเงินมัดจำ
5
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
       หมายเหต : กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น
3
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลาทั้งนี้โดยคำนึงถึงผล ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ, การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่าอันเนื่องมาจากความ ประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
9
เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

 

 

บริษัท สุรัฎฐ์ ปาตี ทัวร์ จำกัด

442/34 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Email : suratthpatitour@gmail.com

ID LINE : 0818091585

 

Suratth Pati Tour Co.,LTD

442/34 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Email : suratthpatitour59@gmail.com

ID LINE :2484255

 

HOTLINE 081-809 1585 ,081-797 3893, 097-248 4255 ,    www.suratthpatitour.com